Partner K-Vision Circulair

Duurzaamheid, innovatie en kwaliteit staan niet alleen centraal bij Profine. Ze vormen ook de kern van haar samenwerking met De Jong Rutten. Het bedrijf achter het merk K-Vision zet zich al jarenlang in voor industrie-brede recycling en circulair ondernemen. Hiervoor ontwikkelde zij een concept waarin zij door continu verbeteren, beoogt een hoge mate van duurzaam produceren en werken te realiseren.

Een belangrijk onderdeel vormt het terugnemen van restmateriaal uit de verwerking van haar profielen. Tevens van materiaal uit sloop- en renovatieprojecten. En tot slot het her-verwerken van het gerecycled kunststof materiaal in het eigen product (“nieuwe profielen”). Hierdoor ontstaan er uiteindelijk circulaire kunststof kozijnen. De Jong Rutten organiseerde al jaren haar eigen inname van gerecycled kunststof. Maar sinds vorig jaar, werkt zij hierin samen met Profine. Hierdoor komt 100% van het gerecyclede materiaal terug als grondstof voor profielen. Door deze samenwerking ontwikkelt de circulaire cyclus zich steeds optimaler en efficiënter.

 

Kiwa Covenant Circulair ondernemen Profine

Voor de ontwikkeling voor deze circulaire werkwijze ontving Profine als allereerste systeemleverancier van kunststof profielen het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen. Kiwa beoordeelde alle processen. Hierbij stelde zij vast dat Profine met het kunststof K-Vision profielsysteem en haar gecertificeerde recyclingpartners een circulaire werkwijze hanteert. Deze gecertificeerde werkwijze biedt opdrachtgevers nu de zekerheid en het vertrouwen om te kiezen voor De Jong Rutten als circulaire keuze.

 

100% Circulaire kunststof kozijnen

De Jong Rutten is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarom onderneemt zij volgens de prestatieladder MVO, waarbij mens en milieu centraal staan. Het kunnen leveren van 100% circulaire kunststof kozijnen is daarbij een ultiem duurzaam doel. Daarvoor streeft zij naar een energieneutraal productieproces, dat in beeld is dankzij de al uitgevoerde en voorgenomen verbeteringen Daarnaast zoekt zij samenwerking met partners en leveranciers die zich inspannen voor het circulair toepassen van grondstoffen en producten.

Met het uitreiken van het Kiwa covenant circulair ondernemen aan haar partner Profine, zet De Jong Rutten een belangrijke volgende stap op weg naar haar ultieme duurzame doel: 100% circulaire kunststof kozijnen.

 

Meer informatie

Download hier het voorblad van het Kiwa Covenant Circulair Ondernemen van Profine. Of lees een uitgebreider nieuwsartikel op de website van Profine.