Houten kozijnen

In projecten waar de opdrachtgever duidelijk kiest voor kunststof gevelelementen, zijn er evenwel situaties waarbij van dit materiaal terecht wordt of dient te worden afgeweken. Onder invloed van constructie-eisen, de soort en intensiteit van het gebruik en uitstraling, treffen we voor wat betreft de kozijnen immers een zeer divers toepassingsbereik aan.

Dit vraagt om creatieve oplossingen van de gevelbouwer. Voordeuren, achterdeuren en enkele houten kozijnen vormen regelmatige uitzonderingssituaties. Ook voor deze gevallen verzorgt De Jong Rutten de passende oplossing en daarmee houten kozijnen.