Zomerkiepstand

Winterkiepstand

  • We passen de zomer- en winterstand toe vanaf 2014. Zijn uw kozijnen van voor dit jaartal, dan bevatten ze dus niet deze optie.
  • Niet ieder project wordt uitgerust met de zomer- en winterstand. Dit is op de eerste plaats afhankelijk van de keuze van de architect, projectontwikkelaar of aannemer van uw woning of appartement.
  • Daarnaast speelt het formaat van het kozijn een rol. Het is niet altijd technisch mogelijk.
  • Achteraf monteren op kozijnen is in ieder geval niet mogelijk.

Wanneer uw kozijn over een zomer- en winterstand beschikt, kunt u dit zien aan de binnenkant van het raam, wanneer u dit opent. Heeft uw kozijn deze optie? Dan zit er op het vaste gedeelte van het kozijn, bovenaan een palletje, zoals afgebeeld op onderstaande foto’s.

Hoe zet ik mijn kozijn in de winterstand?

U kunt uw kozijn gemakkelijk in de winterstand zetten. Als eerste draait u het raam open. Daarna trekt u de u-vormige pal iets naar voren en draait deze met de opening naar boven. U hoort een klik. Als u uw kozijn nu op de draaikiep stand zet, ziet u dat deze slechts een klein beetje openstaat (± 4 cm).

Ventileer verstandig

Met de huidige energieprijzen, bent u mogelijk geneigd bij koud weer alle ramen potdicht te houden. Voor een goed binnenklimaat is ventilatie echter zeer belangrijk, daarom is het van belang in alle seizoenen te blijven ventileren. De verkleinde winterstand voorkomt overbodig verlies van warmte, energie en daarmee geld. Verzet uw kozijnen ieder najaar, als de klok verzet wordt, terug naar de winterstand. Dan ventileert u verstandig!

 

Meer tips?