Selecteer een pagina

Samenwerking in Bouwkeet1

De Jong Rutten maakt onderdeel uit van Bouwkeet1. In een veranderende markt hebben onder deze vlag, een aantal marktpartijen besloten tot verregaande samenwerking. Het doel: Project overstijgend werken aan verbetering van producten en processen om zo de klant te ontzorgen en verrassen.

Ontstaan samenwerking in Bouwkeet1

In een traditioneel bouwproject werken tientallen organisaties aan één eindproduct. Daarbij is de verbinding tussen de opdrachtgever, ontwerper en uitvoerder vaak niet goed. Slechte communicatie en conflicterende belangen kunnen tot verstoringen leiden. De opdrachtgever kiest vaak op basis van prijs. Hierbij zet zij de kennis van betrokken partijen te weinig in. Zo behaalt men te vaak niet de optimale kostprijs. Omdat de deelnemers aan projecten voortdurend wisselen, zijn partijen niet optimaal op elkaar ingespeeld. Hierdoor duurt het proces langer dan nodig.

Het doel van Bouwkeet1: Zorgen voor een verbinding van partijen in het bouwproces van ontwerp tot oplevering om opdrachtgevers te ontzorgen en verrassen. Dit gebeurt via een lerende organisatie. Hierin gaan partijen op zoek naar technisch- en ook kosten-optimale oplossingen die voldoen aan de wensen van de gebruiker. Bovendien streven we naar een product wat met respect voor de omgeving tot stand komt en dat u met weinig onderhoud ook jaren kunt inzetten.

Lees meer over Bouwkeet1, haar partners en projecten.