BIM (Building Information Model) is de laatste jaren steeds belangrijker in de bouw en dat merken we ook bij De Jong Rutten. Marc Arts vertelt over zijn ervaringen met BIM in zijn baan als projectleider van kunststof kozijnprojecten.

“Ik maakte kennis met de projectenmarkt bij de panelenleverancier waar ik werkte. Daarna werkte ik een aantal jaren in de aannemerij. Binnen het team van projectleiders bij De Jong Rutten ben ik nu heel specialistisch op één discipline bezig, maar ik heb wel het brede perspectief omdat ik van a tot z bij een project betrokken ben. Dat trekt mij aan.”

“Wanneer de opdracht voor een project is verstrekt, kom ik in beeld. Ik ben verantwoordelijk voor het uitwerken en opstarten van het werk, het (BIM) tekenwerk, contacten met de aannemer, bestellingen, planning en het contact met de kozijnenproductie. Vanaf het moment dat de montage in beeld komt, draag ik de verantwoordelijkheid over aan mijn collega die verantwoordelijk is op de bouw. Maar ik blijf wel in beeld om mee te denken over oplossingen en details.”

De basis van BIM

De basis van BIM is dat de opdrachtgever een 3D ontwerp (model) van het project aanlevert. Iedere onderaannemer voegt hier vervolgens zijn gegevens aan toe (modelleren). Met BIM-technologie visualiseer en simuleer je digitaal een compleet gebouw. Het doel hiervan is alle informatie in een zo vroeg mogelijk stadium definitief te krijgen. Op die manier sla je uiteindelijk tijdrovende en foutgevoelige stappen over. 

Bij kozijnen heb je bijvoorbeeld te maken met aansluitdetails. In het verleden combineerde je losse 2D tekeningen met elkaar. Dit is veel eenvoudiger bij een BIM-model, dat bespaart werk en is voordelig voor alle partijen.

De Jong Rutten startte al jaren geleden met BIM, toen het gebruik ervan in Nederland nog in de kinderschoenen stond.

“We kenden het amper en merkten dat aannemers er wel eens naar vroegen. We merkten dat veel partijen er nog niet klaar voor waren. Je ontving dan bijvoorbeeld een BIM model, voerde hier de gegevens van de kozijnen in. En vervolgens ontving je de terugkoppeling handgeschreven op een printje retour. Pas in de laatste jaren merken we dat het doorzet. Diverse bedrijven hebben geïnvesteerd in BIM technologie en hebben bijvoorbeeld een BIM coördinator aangesteld. Ze beschikken over de juiste software en zo krijgen wij ook op de juiste manier terugkoppeling. Er is steeds meer op voorhand contact met aannemer, architect en opdrachtgever. Je start dan al met een completer model. Ook voor je zelf gaat het steeds makkelijker, omdat je er met grote regelmaat mee werkt. De programma’s Revit en de kozijnenmodule Delta Pi zijn in ontwikkeling en verbeteren zich.”

BIM en de toekomst

Voor opdrachtgevers wordt BIM steeds belangrijker. Aannemers willen controle op de maatvoering. Ze willen de clashes in het model op voorhand kunnen zien om ze tijdig aan te kunnen passen. Het uiteindelijke doel voor De Jong Rutten is stappen overslaan. Samen met haar kunststof kozijnen productie Hanssen Kozijnen werkt ze aan integratie vanuit BIM voor maatvoering, productdetails en productie. Hiermee zou ze het 2D uitwerken volledig overslaan en vindt vanuit BIM rechtstreeks de machinesturing plaats. Binnen de samenwerking met een aantal softwareleveranciers maakt ze zich sterk voor doorontwikkeling van de mogelijkheden. Daar waar de bestaande softwarepakketten niet toereikend zijn om aan haar eisen te voldoen, ontwikkelt ze maatwerk in eigen huis of met gespecialiseerde bedrijven.

“Al komen er steeds meer projecten die met BIM gemaakt worden, er zijn nog altijd genoeg bouwers die gewoon zonder BIM werken. Het werken bij De Jong Rutten bevalt mij na 14 jaar nog altijd goed. We gaan hier op een losse, ontspannen manier met elkaar om, ook met de directie. Een echt familiebedrijf.

Het leukste aan mijn werk? Het van A tot Z betrokken zijn bij een project. De veelzijdigheid.” Marc grapt: “En dat terwijl ik alleen maar bezig ben met kozijnen!”

Download!

U kunt het BIM protocol vinden op onze downloads pagina.

Vragen?

Heeft u vragen over BIM in relatie tot kunststof kozijnen? Of wilt u weten wat De Jong Rutten voor uw renovatie- of nieuwbouwprojecten kan betekenen? Neem contact op met Theo Hanssen of Marcel Van Montfort via 077-326 99 99.

Volg ons

Mis niets en blijf op de hoogte! Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn onder aan deze pagina.