Selecteer een pagina

De Jong Rutten nam op 1 oktober 2020 als 1e kunststof kozijnen leverancier het “Covenant Circulair ondernemen” in ontvangst uit handen van KIWA. Hiervoor controleerde en beoordeelde KIWA het gevoerde bedrijfsproces rondom het circulaire ondernemen. Een in de Nederlandse markt unieke zekerheid voor u als klant!

Waar staat het KIWA Covenant voor?

Wanneer een bedrijf een nieuw kunststof kozijn op de markt brengt, dan laat zij dit testen volgens de geldende bouwrichtlijnen en ontvangt bij succes hiervoor een certificering. En zo weten alle partijen in de bouw waar ze aan toe zijn. Voor de circulaire werkwijze van De Jong Rutten geldt helaas geen BRL of NEN norm. Om toch kwaliteitswaarborging te kunnen bieden aan onze klanten, vonden wij de oplossing in het KIWA Covenant.

 

  • Samen met KIWA stelden we vast welke proces er beoordeeld werd;
  • Dit is getoetst aan de geldende eisen en beschreven;
  • En vastgelegd in het Covenant Circulair Ondernemen voor De Jong Rutten;
  • KIWA verzorgt de kwaliteitsborging volgens een regelmatige frequentie.

Welke processen vallen onder het Covenant?

De processen die we hebben laten beoordelen en vastleggen in het KIWA Covenant Circulair Ondernemen, hebben te maken met de materiaalstromen binnen ons bedrijf waarvoor wij een 100% circulair traject kunnen waarborgen. 

  • Terug leveren van reststukken via Profine, welke ontstaan bij de vervaardiging van kunststof gevelelementen bij ons productiebedrijf Hanssen Kozijnen;
  • Terug leveren van zaagafval via Profine, welke ontstaat bij de vervaardiging van de gevelelementen bij ons productiebedrijf Hanssen Kozijnen;
  • Terug leveren van (gebruikte) kunststof gevelelement materialen, via Profine uit renovatieprojecten van De Jong Rutten;
  • Terugnemen van vlakglas, via Renewi uit renovatieprojecten van De Jong Rutten.

Voor de overige (op dit moment niet circulaire) materiaalstromen werken wij samen met een waste-to-product bedrijf Renewi die zorgen voor recycling of energieherwinning.

 

Enthousiasme voor circulaire manier van werken

“Wat kunnen wij als kozijnenleverancier bijdragen aan de circulaire economie? Heel simpel: Het verlagen van de in- en uitstroom. Door het zoveel mogelijk sluiten van de kringloop. Dit betekent zoveel mogelijk hergebruiken én het iedere keer weer in omloop brengen van materialen zoals kunststof zaagafval en oude kozijnen. En dan zonder dat ze waarde of functionaliteit verliezen. We doen dit samen met waste-to-product bedrijf Renewi en Profine, de leverancier van de kunststof profielen K-Vision. Profine ontving dit voorjaar het Covenant Circulair Ondernemen van KIWA voor het opzetten van het gesloten recycling systeem. De Jong Rutten verbond zich hier toen direct aan als circulair partner. Met ons eigen Covenant leggen we de werkwijze intern verder vast. Een extra zekerheid die wij graag bieden aan de partijen waarvoor we werken.”

Marcel van Montfort

Directie, De Jong Rutten

Download!

U kunt het KIWA Covenant Circulair Ondernemen vinden op onze downloads pagina.

Vragen?

Heeft u vragen over de montage van onze kunststof kozijnen? Of wilt u weten wat De Jong Rutten voor uw renovatie- of nieuwbouwprojecten kan betekenen? Neem contact op met Theo Hanssen of Marcel Van Montfort via 077-326 99 99.

Volg ons

Mis niets en blijf op de hoogte! Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn onder aan deze pagina.