Selecteer een pagina

Kennis: BIM en LEAN

In de keten zijn wij het aanspreekpunt voor kennis en advies over kozijnen. Onze jarenlange ervaring vertaalt zich hierbij in hoge kwaliteit en innovatieve oplossingen. De Jong Rutten volgt de ontwikkeling van normen en eisen binnen de bouw nauwgezet. Bovendien is er in de voorbereidende fase veelvoudig contact met architecten over detailleringen, kleurmogelijkheden en bouwaansluitingen. De ramen en deuren voldoen optimaal aan de gewenste technische prestaties, met grote aandacht voor duurzaamheid en gebruiksgemak. Het waarborgen van de kwaliteit en eisen voor KOMO-certificering en CE-markering is volledig ingebed in het proces.

BIM

De Jong Rutten staat positief tegenover nieuwe vormen van samenwerking binnen de bouwkolom. Vertrouwen in elkaar is hierbij een eerste vereiste. Ketenintegratie leidt immers uiteindelijk tot grote verbeteringen in het totale proces; met hogere kwaliteit en lagere kosten als resultaat. De Jong Rutten omarmt het BIM concept dat leidt tot betere integratie van ontwerp en uitvoering en centrale regie.

Het Bim protocol van De Jong Rutten download u hier.

LEAN

Door de succesvolle toepassing van Lean Manufacturing is het productieproces binnen De Jong Rutten nog beter gestroomlijnd en daarmee efficiënter. Continu verbeteren is onderdeel van het dagelijks werk. Dit garandeert het voortdurend stijgen van de kwaliteit van onze producten. Ook op de bouwplaats werkt De Jong Rutten binnen Lean-projecten en ervaart hier het sterk verbeteren van het bouwproces en verminderen van de faalkosten.