Selecteer een pagina

Op 28 augustus 2020 mocht De Jong Rutten het KOMO procescertificaat op BRL 0709 (montage van kunststof kozijnen) in ontvangst nemen bij SKG-IKOB. De BRL 0709 is een eis die vaak voorkomt in bouwbestekken. Maar wat levert dit nu op voor u als klant? In onderstaand artikel leggen we het simpel uit. 

3 garanties voor kwaliteit

De Jong Rutten heeft haar kwaliteitsborging op de montage laten certificeren door SKG-IKOB. Dit vindt plaats volgens de BRL 0709. Hierin staan de eisen vastgelegd, die de bouw stelt aan de montage van kunststof gevelelementen.

  • De Jong Rutten laat met het behalen van dit procescertificaat op de eerste plaatst zien dat zij haar montagewerkzaamheden verricht volgens de eisen van dit proces.
  • Ten tweede is vastgelegd dat het eindresultaat van de montagewerkzaamheden voldoet aan de eisen uit de beoordelingsrichtlijn.
  • En op de derde plaats is geverifieerd dat het eindresultaat de prestaties levert volgens de eisen van het bouwbesluit.

Dankzij deze 3 garanties en de periodieke controle hiervan is de kwaliteit voor u als klant gewaarborgd.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Deze waarborging van kwaliteit is steeds belangrijker. Dat blijkt wel uit de in 2019 aangenomen “Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb)”, die op 1 januari 2022 in werking treedt. De Wkb gaat om het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet. Hierin dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften. Dit volgens een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger.

De Jong Rutten kiest ervoor om op de wet vooruit te lopen en voldoet nu al aan deze eis. Want ons productiebedrijf heeft de kwaliteitsborging van de kunststof gevelelementen vastgelegd via productcertificering door SKG-IKOB. En door hier de certificering van de montage aan toe te voegen; borgen we de kwaliteit in de keten.

 

Gecontroleerde kwaliteit

Marcel Van Montfort nam het certificaat vrijdag namens De Jong Rutten bij SKG-IKOB in ontvangst:

“Zeggen dat je kwaliteit levert is in feite een open deur. De kwaliteit daadwerkelijk en blijvend hoog houden, vormt een continue uitdaging. Doordat we nu de kwaliteit borgen binnen de procescertificering, dagen wij onszelf uit hierop alert te blijven. Want we laten dit 4 keer per jaar controleren door SKG-IKOB. Uiteindelijk plukken onze klanten en de eindgebruikers hier de vruchten van. Duurzame kwaliteit en een vlotte doorloop van projecten. Onze partners op de bouw kennen dit inmiddels wel van ons. En door de officiële certificering, wordt het voor de buitenwacht ook steeds duidelijker!”

Download!

U kunt het KOMO Procescertificaat Montage van Kunststof Gevelelementen in zijn geheel vinden op onze downloads pagina.

Vragen?

Heeft u vragen over de montage van onze kunststof kozijnen? Of wilt u weten wat De Jong Rutten voor uw renovatie- of nieuwbouwprojecten kan betekenen? Neem contact op met Theo Hanssen of Marcel Van Montfort via 077-326 99 99.

Volg ons

Mis niets en blijf op de hoogte! Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn onder aan deze pagina.