Nu de WKB weer is uitgesteld tot ten minste 1 juli 2022 verdwijnen de perikelen weer wat naar de achtergrond. Maar twintig jaar volledige aansprakelijkheid en verantwoording voor de kwaliteit van een bouwproject; dat is niet mis. Waar de ene aannemer het voor zich uit schuift, zijn we met de andere al actief in gesprek over proefprojecten met onderaannemers. En u? Bent u al ‘WKB-ready’ ?

Aansprakelijkheid en verantwoording; Waar begint het en waar houdt het op?

Het begint simpelweg met: “Doen wat je zegt”. Dit houdt in dat de aannemer de bouw in de praktijk daadwerkelijk uitvoert zoals voorgeschreven stond in het bestek. Het eindigt met: “Laten zien wat je gedaan hebt”. In dit geval met een borgingsanalyse en –rapport dat de juiste documenten als bewijslast bevat.

Spanningsveld bij aandragen bewijslast

De uitdaging en het spanningsveld bij aannemers zit hem in het aandragen van de bewijslast. Hoewel zij eindverantwoordelijk zijn volgens de WKB, zijn ze hiervoor afhankelijk van hun toeleveranciers. Goede kennis van alle eisen en een vlekkeloze aanlevering van de benodigde bewijslast door toeleveranciers gaat hierdoor zwaar wegen voor aannemers.

Wat vraagt de WKB van aannemers?

Dat bij bouwprojecten een professionele en onafhankelijke kwaliteitsborger kijkt op welke onderdelen, welke kwaliteit afgesproken is.

Dit proces gaat als volgt:

  1. De kwaliteitsborger stelt vast voor welke onderdelen de aannemer bewijslast moet aandragen
  2. Hij legt dit vast in een borgingsanalyse
  3. De aannemer verzamelt de gevraagde bewijslast
  4. Hij draagt deze bewijslast aan bij de kwaliteitsborger
  5. De kwaliteitsborger maakt een eindrapport op

Zo voldoen aannemers aan de WKB en leggen zij de aansprakelijkheid en verantwoording voor de kwaliteit vast.

De Jong Rutten is helemaal klaar voor WKB en leveren bewijslast

Als het gaat om kunststof kozijnen, is De Jong Rutten helemaal klaar voor de WKB en het leveren van de bewijslijst aan hun opdrachtgevers. We ontzorgen de aannemer door het leveren van de juiste bewijslast. We begrijpen de uitdaging waarvoor aannemers staan en we willen hun daarin zo veel mogelijk ondersteunen. We volgen de ontwikkelingen (wijzigingen of tools en apps) dan ook op de voet en gaan hier proactief mee aan de slag.

Uiteraard zorgen we ervoor dat we alle gewenste certificaten, de wekelijkse IKB controles en desgewenst aanvullende eisen van de borger of van u als aannemer digitaal bijwerken in het projectdossier, zodat u altijd een actueel inzicht heeft in de geleverde kwaliteit. Hierin bieden we zekerheid door een gecertificeerde kwaliteitsbewaking. De kwaliteit bij kunststof kozijnen is afhankelijk van twee belangrijke onderdelen:

Productkwaliteit

Deze heeft onze kozijnenproductie Hanssen Kozijnen vastgelegd in KOMO productcertificaten. Die zijn gebaseerd op de eisen uit de BRL 0703 opgesteld door KOMO. Hanssen Kozijnen produceert volgens deze bouwrichtlijn en stelde een handboek op voor interne kwaliteitsbewaking. Hierin zijn alle eisen vastgelegd die de richtlijn aan onze producten stelt, en waar en hoe deze aan bod komen tijdens het gehele proces van order tot einde productie. SKG-IKOB verzorgt elk kwartaal een onaangekondigde audit en elk half jaar een proefkast testkeuring op wind- en waterdichtheid van een van de producten. Door dit geheel mogen wij onze producten voorzien van een KOMO certificering.

Montage kunststof kozijnen

Deze houdt verband met de BRL0709 die vaak voorkomt in bouwbestekken. In de BRL 0709 staan de richtlijnen die KOMO voorschrijft voor de montage van kunststof kozijnen. Bij De Jong Rutten monteren we volgens deze richtlijn en voeren hierop een continue kwaliteitsbewaking. Dit vindt plaats dankzij wekelijkse interne kwaliteitsbewaking door de monteurs op de bouw. Onze interne kwaliteits- en veiligheidsverantwoordelijke verzorgt een maandelijkse controle hiervan. Tot slot komt SKG vier keer per jaar onverwacht langs voor een controle. De Jong Rutten ontving het Procescertificaat Montage van Kunststof kozijnen in 2020 van SKG-IKOB.

Wat is uw kijk op de WKB?

Waar de ene aannemer het op zich af laat komen, zijn we met de andere aannemer al actief in gesprek over de eerste proefprojecten. En waar staat u? We gaan graag met u in gesprek. Welk proefproject gaan we samen starten?

Neem contact op met Theo Hanssen of Marcel Van Montfort via 077-326 99 99.

 

Volg ons

Mis niets en blijf op de hoogte! Schrijf u in voor de nieuwsbrief en volg ons op LinkedIn.